សេវាកម្ម

ដោយមានទំនុកចិត្តពីអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ យើងពិតជាមានមោទកភាពដែលបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកដោះស្រាយនូវបញ្ហាក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ពួកយើងមានក្រុមការងារជំនាញផ្នែកឌីហ្សាញ អ្នកជំនាញផ្នែកបង្កើតគេហទំព័រ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងអ្នកជំនាញរៀបចំផែនការទីផ្សារ សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

Digital Marketing

ទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល

បង្កើនការលក់និងម៉ាកយីហោរបស់អ្នកតាមរយៈការផ្តល់ជាដំណោះស្រាយផ្នែកទីផ្សារ សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនៅលើហ្វេសប៊ុក។

Chat bot

Chatbot

ការសន្ទនាកាន់តែងាយស្រួល និងកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយ Chatbot សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

Branding Design

រចនាម៉ាកយីហោ

បង្កើនឥទ្ធិពលផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់អ្នកជាមួយការបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណដ៏ល្អប្រសើរជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក។

Mobile App Development

អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ

កសាង និងបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះម៉ាកយីហោរបស់អ្នក និងជម្រុញបន្ថែមនូវការលក់ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន។

អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

គេហទំព័ររបស់អ្នកគឺជាការបង្ហាញនូវរូបរាងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ដូចនេះ អ្នកត្រូវបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក និងទំនុកចិត្ត ដែលអាចទុកចិត្តបាន។

eMenu

ងាយស្រួល មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងការចាប់ផ្ដើមទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយប្រព័ន្ធកម្មវិធីគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន (POS System)

ងាយស្រួលគ្រប់គ្រង ការចំណាយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនិងប្រព័ន្ធ POS ក្នុងភោជនីយដ្ឋានលោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ Cloud គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោក។ ជាមួយគ្នានោះផងដែរ ប្រព័ន្ធ POS ក៏ដំណើរការដោយពុំចាំបាច់មានបណ្ដាញអ៊ីនធើណេតផងដែរ។

PC

ចង់ញ៉ាំ

ភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនរាប់ពាន់ដែលបានចុះឈ្មោះនៅទីនេះជាមួយ ចង់ញ៉ាំ ។ ចង់ញ៉ាំ គឺជាគេហទំព័រ និងកម្មវិធីដ៏ធំបំផុតដែលប្រមូលផ្ដុំនូវរាល់ភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជាមួយ “ចង់ញ៉ាំ” ទម្លាប់នៃការញ៉ាំរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងកាន់តែអស្ចារ្យ។

សមិទ្ធផលកន្លងមក

Maxicare Clinic

Web designing & developing

Zone Phone Shop

Chatbot

ASIANERIAL

Branding design

BeLoves Blog

Web designing & developing

Kirirom SHOP

Facebook Marketing

Fourmi Rouge

Branding design

EagleApp

Mobile development

Bownika Cambodia

Facebook Marketing

New Zerland Backery

Branding design

DERMA-ATOME BEAUTY SKIN CLINIC

Facebook Marketing

P&M Online Store

Facebook Marketing

Asian E-Shopping

Mobile development

Double Star Co.,Ltd

Facebook Marketing

BeLoves

Branding design

HONEY DREAM ECO Resort

Facebook Marketing

Jinglong Premium Water

Facebook Marketing

Bistro Lin

Facebook Marketing

Khmer-Dek

Facebook Marketing

YML group

Facebook Marketing

Bright Moon Realty Group-KSL Property

Facebook Marketing

Magic -The Professional Of Event Decoration

Facebook Marketing

Zone Phone Shop

Facebook Marketing

Vissar Nursing and Home Care Services

Facebook Marketing

សមិទ្ធផលកន្លងមក

Maxicare Clinic

Web designing & developing

Zone Phone Shop

Chatbot

ASIANERIAL

Branding design

BeLoves Blog

Web designing & developing

Kirirom SHOP

Facebook Marketing

Fourmi Rouge

Branding design

EagleApp

Mobile development

Bownika Cambodia

Facebook Marketing

New Zerland Backery

Branding design

DERMA-ATOME BEAUTY SKIN CLINIC

Facebook Marketing

P&M Online Store

Facebook Marketing

Asian E-Shopping

Mobile development

Double Star Co.,Ltd

Facebook Marketing

BeLoves

Branding design

HONEY DREAM ECO Resort

Facebook Marketing

Jinglong Premium Water

Facebook Marketing

Bistro Lin

Facebook Marketing

Khmer-Dek

Facebook Marketing

YML group

Facebook Marketing

Bright Moon Realty Group-KSL Property

Facebook Marketing

Magic -The Professional Of Event Decoration

Facebook Marketing

Zone Phone Shop

Facebook Marketing

Vissar Nursing and Home Care Services

Facebook Marketing

សមិទ្ធផលកន្លងមក

Maxicare Clinic

Web designing & developing

Zone Phone Shop

Chatbot

ASIANERIAL

Branding design

BeLoves Blog

Web designing & developing

Kirirom SHOP

Facebook Marketing

Fourmi Rouge

Branding design

EagleApp

Mobile development

Bownika Cambodia

Facebook Marketing

New Zerland Backery

Branding design

DERMA-ATOME BEAUTY SKIN CLINIC

Facebook Marketing

P&M Online Store

Facebook Marketing

Asian E-Shopping

Mobile development

Double Star Co.,Ltd

Facebook Marketing

BeLoves

Branding design

HONEY DREAM ECO Resort

Facebook Marketing

Jinglong Premium Water

Facebook Marketing

Bistro Lin

Facebook Marketing

Khmer-Dek

Facebook Marketing

YML group

Facebook Marketing

Bright Moon Realty Group-KSL Property

Facebook Marketing

Magic -The Professional Of Event Decoration

Facebook Marketing

Zone Phone Shop

Facebook Marketing

Vissar Nursing and Home Care Services

Facebook Marketing

អតិថិជន

អតិថិជន

អតិថិជន